Logo BIP

Protokł z wyboru ofert ogłoszonego otwartego konkursu ofert na ręalizację zadań publicznych w roku 2011 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.

Protokł z wyboru ofert - pobierz plik