Logo BIP

UGHWAŁA NRVllI/39/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2011-2015

UGHWAŁA NRVllI/39/11- pobierz plik