Logo BIP

UGHWAŁA Nr X/43/11 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 wrześn|a 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

UGHWAŁA Nr X/43/11- pobierz plik