Logo BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn. „Zorganizowanie dożywiania w Gminie Bartniczka w 2012 roku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- pobierz plik