Logo BIP

UCHWAŁA Nr XIV/65/12 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 marca 2012 roku. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA Nr XIV/65/12 - pobierz plik