Logo BIP

Informacja o wyborze ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadań publiczrych w roku 2012 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kulfury i tradycji narodowej.

Protokół z wyboru ofert - pobierz plik