Logo BIP

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Firmy GOTEC POLSKA Sp. z o. o. Zakład w Jastrzębiu.

Obwieszczenie - pobierz plik

Raporrtt o oddziiałływaniiu na śrrodowiisko dlla iinwesttycjjii pod nazwą:: „Rozbudowa iinsttallacjjii nalleżącejj do Gottec Pollska Sp.. z ..o..o.. Zakłład w Jasttrrzębiiu wrraz z budową iinsttallacjjii do rredukcjjii emiisjjii llottnych zwiiązków orrganiicznych”.. INWESTOR: GOTEC Polska Sp. z o.o. Jast rzębie 61, 87-322 Jastrzębie, Praca pod kierunkiem: mgr inż. Andrzej Tatar Włocławek - pobierz plik

Załącznik 9 -pobierz plik

Załącznik 9-2 - pobierz plik

Załącznik 10 - pobierz plik

Załącznik 11 - pobierz plik