Logo BIP

Obwieszczenie w wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej

Obwieszczenie - pobierz plik