Logo BIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego pn. „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Bartniczka w okresie zimy 2012/2013 ”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej - pobierz plik