Logo BIP

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa instalacji należącej do GOTEC Polska Sp. z o. o. "

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 15.10.2012 - pobierz plik

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 6.11.2012 - pobierz plik

Obwieszczenie Wójta Gminy Bartniczka - pobierz plik

Obwieszczenie Wójta Gminy Bartniczka II - pobierz plik

Obwieszczenie Wójta Gminy Bartniczka III - pobierz plik

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 27.07.2012 - pobierz plik

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 18.12.2012 - pobierz plik

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 21.12.2012 - pobierz plik

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pobierz plik

Decyzja Wójta Gminy o ustaleniu środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - pobierz plik