Logo BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę pn. "Zorganizowanie dożywiania w Gminie Bartniczka w 2013 roku"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik