Logo BIP

UCHWAŁA NR XXII/105/12 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR XXII/105/12 - pobierz plik