Logo BIP

UCHWAŁA NR XXII/108/12 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej

UCHWAŁA NR XXII/108/12 - pobierz plik