Logo BIP

UCHWAŁA NR XVII/74/12 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bartniczka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011

UCHWAŁA NR XVII/74/12 - pobierz plik