Logo BIP

Zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zabezpieczenie brzegu rzeki Drwęcy"

OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zabezpieczenie brzegu rzeki Drwęcy w km 116 + 760 - 116 + 685'' - pobierz plik

Karta informacyjna przedsięwzięcia - pobierz plik