Logo BIP

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Łaszewo II o mocy do 1 MW .

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Łaszewo II o mocy do 1 MW o pow. 1,50 ha, na działkach nr 209/3 i 210, obręb Łaszewo.- pobierz plik