Logo BIP

Obwieszcenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Łaszewo I o mocy do 0,8 MW, o pow. do 0,9 ha na dział. nr 217/1.

Obwieszcenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Łaszewo I o mocy do 0,8 MW, o powierzchni do 0,9 ha na działce nr 217/1położonej w miejscowości Łaszewo, obręb ewidencyjny 0008 - Łaszewo, gmina Bartniczka - pobierz plik