Logo BIP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Łaszewo II o mocy do 1 MW, o powierzchni do 1,5 ha.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Łaszewo II o mocy do 1 MW, o powierzchni do 1,5 ha na działkach nr 209/3 i 210 położonych w miejscowości Łaszewo, obręb ewidencyjny 0008 - Łaszewo, gmina Bartniczka - pobierz plik