Logo BIP

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Zabezpieczenie brzegu rzeki Drwęcy w km 116 + 760 - 116 + 685"

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Zabezpieczenie brzegu rzeki Drwęcy w km 116 + 760 - 116 + 685", które będzie realizowane na działkach nr 1 i 207, obręb Grążawy, gm. Bartniczka - pobierz plik