Logo BIP

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej 15kV, zmianie lokalizacji stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV „SAMIN 1” i na przebudowie linii napowietrznej 0,4 kV na działkach nr 123/4, 36, 32, 35, 84/5, 37/1, 38, 85/1, 86/4 – obręb Samin - pobierz plik