Logo BIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie pn.: ,,Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Łaszewie na przedszkole publiczne'',

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie pn.: ,,Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Łaszewie na przedszkole publiczne'' - pobierz plik