Logo BIP

OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizcji inwestycji celu publicznego - dotyczy przebudowy gminnych przepompowni ścieków

OBWIESZCZENIE - pobierz plik