Logo BIP

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV

OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, zmianie lokalizacji stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV ,,SAMIN 1'' i na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 123/4,36,32r 35, 84/5, 37/l,38,8511,,8614 - obręb Samin -pobierz plik