Logo BIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie publiczne pn. "Dostawa żwiru na remont dróg
gruntowych na terenie gminy Bartniczka" - pobierz plik