Logo BIP

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu usuwania azbestu z realizacją w 2014 roku.

O G Ł O S Z E N I E -pobierz plik

Druki do pobrania:

1. Wniosek - pobierz plik

2. Formularz do oceny azbestu - pobierz plik