Logo BIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn:. "Dostana oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Radoszkach w sezonie grzewczym 2013/2014",

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn:. "Dostana oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Radoszkach w sezonie grzewczym 2013/2014" - pobierz plik