Logo BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Zorganizowanie dożywiania w Gminie Bartniczka w 2014 roku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Zorganizowanie dożywiania w Gminie Bartniczka w 2014 roku” - pobierz plik