Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXV/186/14 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.

UCHWAŁA NR XXXV/186/14 - pobierz plik