Logo BIP

UCHWAŁA NR XL/202/14 RADY GMINY BARTNTCZKA z dnia 14 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaIenia budżetu gminy na rok 2014.

UCHWAŁA NR XL/202/14 - pobierz plik