Logo BIP

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem.

 Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz plik