Logo BIP

UCHWAŁA NR XLV/229/14 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2015 roku.

UCHWAŁA NR XLV/229/14 - pobierz plik