Logo BIP

lnformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. ,,Zorganizowanie dożywiania w Gminie Bartniczka w 2015 roku''

lnformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. ,,Zorganizowanie dożywiania w Gminie Bartniczka w 2015 roku'' - pobierz plik