Logo BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wod-kan.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wod-kan. - pobierz plik