Logo BIP

UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

UCHWAŁA NR II/9/2014 - pobierz plik