Logo BIP

UCHWAŁA NR VI/33/15 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 12 czerwca 2015 roku. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych.

UCHWAŁA NR VI/33/15 - pobierz plik