Logo BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2016 i 2017."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2016 i 2017." - pobierz plik

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - pobierz plik

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - pobierz plik

Odwołanie - pobierz plik

Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego - pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - pobierz plik

ZARZĄDZENIE NR 72/15 w sprawie powołania komisji przetargowej- pobierz plik

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opublikowane w BZP nr 254914 - pobierz plik