Logo BIP

Ogłoszenie dotyczące usuwania azbestu w 2016 roku oraz deklaracja przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka

Ogłoszenie dotyczące usuwania azbestu w 2016 roku - pobierz plik

Deklaracja przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka - pobierz plik