Logo BIP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ,, Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2016 i 2017 ",

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -,, Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2016 i 2017 " - pobierz plik