Logo BIP

UCHWAŁA NR X/60/15 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

UCHWAŁA NR X/60/15 - pobierz plik