Logo BIP

Udzielenie zamówienia "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2016 i 2017."

Udzielenie zamówienia - pobierz plik