Logo BIP

UCHWAŁA NR XIII/74/16 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XIII/74/16 - pobierz plik