Logo BIP

UCHWAŁA NR XIII/78/16 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bartniczka.

UCHWAŁA NR XIII/78/16 - pobierz plik