Logo BIP

Samodzielne stanowiska

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W Urzędzie Gminy Bartniczka został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Pani Małgorzata Sapalska - inspektor@cbi24.pl