Logo BIP

Informacja o wybrze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn: ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2016 roku”

Informacja o wybrze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn: ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2016 roku” - pobierz plik