Logo BIP

Informacja o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Bartniczka.

Informacja o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Bartniczka - pobierz plik