Logo BIP

Informacja o wyniku konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016

Informacja o wyniku konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016 - pobierz plik