Logo BIP

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn: "termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńcz

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn: "termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych - dzienny dom (Senior Wigor)" - pobierz plik.