Logo BIP

UCHWAŁA NR XVl/100/16 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka.

UCHWAŁA NR XVl/100/16 - pobierz plik