Logo BIP

UCHWAŁA NR XIX/127/16 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bartniczka”.

UCHWAŁA NR XIX/127/16 - pobierz plik