Logo BIP

Informacja o uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu w 2016 roku na realizację zadania pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2016"

Informacja o uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu w 2016 roku na realizację zadania pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2016" - pobierz plik